ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ไทย

ในการศึกษาวิจัยประวัติศาสตร์ไทยจะมีความเกี่ยวข้องกับช่วงเวลา เพราะประวัติศาสตร์เป็นการศึกษาเรื่องราวในสมัยเก่าของมนุษย์ โดยการศึกษาเล่าเรียนว่าในสมัยนั้นมีวิถีชีวิตการดำรงชีวิตยังไง


มีความคิดอะไร มีวัฒนธรรมแบบใด และการสร้างผลงานออกมานั้นทำให้เกิดผลเสียอย่างไรกับในตอนช่วงปัจจุบัน ก็เลยอาจจะกล่าวว่าการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆของคนในยุคนั้นอยู่ภายใต้กติกาอะไรมาบ้าง แต่การที่คนสามารถที่จะสื่อสารกันได้เรื่องเวลาก็เพราะว่ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานกับระบบเวลาเดียวกัน

ในยุคประวัติศาสตร์ไทยที่กินระยะเวลาหลายร้อยปี และก็เกิดเหตุการณ์ต่างๆทางประวัติศาสตร์ล้นหลาม นักประวัติศาสตร์ก็เลยได้กำหนดตอนปละตอนทางประวัติศาสตร์ขึ้นเพื่อนึกออกง่าย และเพื่อความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันและเพื่อรู้จุดเด่นของแต่ละยุคแต่ละสมัย ไปจวบจนกระทั่งให้ความใส่ใจต่อปีศักราช โดยกำหนดเป็นพุทธศักราช(พ.ศ.) รวมทั้ง จุลศักราช(จ.ศ.) อื่นๆอีกมากมาย

สำหรับเพื่อการเจาะจงตอนทางประวัติศาสตร์นั้นจะกำหนดตามรูปการณ์ที่เด่นๆในตอนนั้นๆดังเช่นว่า เมื่อกล่าวถึงเวลาที่มนุษย์เรายังไม่มีการกำหนดตัวหนังสือสำหรับใช้บันทึกเรื่องราวก็เจาะจงเป็นตอนก่อนประวัติศาสตร์ ส่วนการแบ่งยุคประวัติศาสตร์ในประเทศไทยนั้นนิยมใช้กฏเกณฑ์การแบ่งตามอาณาจักรหรือราชจังหวัด หรือ แบ่งตามเชื้อสายและแบ่งตามลักษณะสำคัญของประวัติศาสตร์

การนับและการเปรียบเทียบศักราชในประวัติศาสตร์ไทย

พุทธศักราช (พ.ศ.) ใช้พันแพร่หลายในประเทศที่มวลชนนับถือศาสนาพุทธ อย่างเช่น ไทย ลาว ประเทศพม่า และก็เขมร โดยไทยเริ่มใช้ พ.ศ. มาตั้งแต่สมัยอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้วก็ใช้อย่างเป็นทางการในสมัยรัชกาลที่ 6 เป็นจ้นไป จนถึงมาถึงในตอนนี้

จุลศักราช (จ.ศ.) เป็นศักราชของเมียนมาร์สมัยประเทศพม่าก่อนแพร่เข้ามาในไทย นิยมใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยสมัยต่างๆทั้งยังสมัยอยุธยา สมัยจังหวัดสุโขทัย สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น

มหาศักราช (มัธยมศ.จ.) เป็นศักราชที่เริ่มใช้ในประเทศประเทศอินเดียโดยพระเจ้ากนิษกะที่เชื้อสายกุษาณะทรงตั้ง แล้วหลังจากนั้นก็ต่อมาได้แพร่หลายไปยังดินแดนที่ได้รับอารยธรรมอินเดีย ศักราชพบได้บ่อยในจารึกสมัยจังหวัดสุโขทัยและจารึกในดินแดนไทยรุ่นแรกๆการเปรียบเทียบมหาศักราชนั้นเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 621

รัตนโกสินทร์ (รัตนโกสินทร์ศก) เป็นศักราชที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทางมีความคิดขั้นใช้ในตรงกลางรัชสมัยของท่าน โดนเริ่มนับ รัตนโกสินทร์ศก 1 ในปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นจังหวัดราชบุรีเป็นพ.ศ.2325 การเปรียบเทียบรัตนโกสินทร์ศกเป็น พ.ศ. ให้บวกด้วย 2324

นอกเหนือจากการนับศักราชที่กล่าวมาทั้งสิ้นนั้น บ้างครั้งบางสถานะการณ์ที่เราไม่ต้องนับเวลาอย่างละเอียดลออโดยการเจาะต้องศักราช ก็อาจนับเวลากว้างๆได้อีก เช่น สหัสวรรษหมายถึงเวลาในรอบ 1000 ปี ศตวรรษแสดงว่า เวลาในรอบ 100 ปี ทศวรรษเป็น เวลาในรอบ 10 ปี อื่นๆอีกมากมาย

 

 

Author: Johnny Knight